Освен високо ниво на защита и предпазване от наранявания, изгарания и други инциденти, работното облекло спомага и за удобството на работника. Работното облекло е задължителен елемент не само във заводите, фабриките и работилниците, но и във дома и градината - все пак трябва да бъдете защитени и да си запазите официалните дрехи чисти.