Складова Техника

Складовата техника е задължителен елемент от всеки среден или голям бизнес, който има необходимост от поддържане на складова база. Тя ви пести пространство, благодарение на повечето възможности за боравене с тежки товари, например вертикално подреждане, посредством високоповдигач или мотокар. Наличието на складова техника означава, че ще се нуждаете от по-малко персонал, който ще работи при по-безопасни и здравословни условия и ще допуска по-малко грешки. Предлаганата от нас гама от машини включва палетни и товарни колички, високоповдигачи и други, от производители като BERNARDO, VENI, PFAFF и други.