Купи с UniCredit - dikarconsult.com • Съгласие за обработка на лични данни
 • СУМА ЗА КРЕДИТ
  • Моля, въведете сумата, за която кандидатствате.

  • Моля, въведете години

  ЛИЧНИ ДАННИ
  • Моля, въведете години

  • Пример: Собствено жилище, При родители, Под наем - размер на наема, Друго  • Може да бъде роднина, приятел, колега или др.

  ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
  • Моля, въведете име на работодателя

  • Моля, въведете дата на постъпване

  • Размер на заплатата, върху която се осигурява кандидата в лв.

  • Размер на реално получаваната заплата след данъци, осигуровки и удръжки, ако има такива.

  • Дата на получаване на заплатата

  • Реалният месечен доход сумарно за работещите членове на семейството.

  • Моля, въведете разходи за ток, вода и др.  • Граждански, трудов, наем, помощни/пенсии, други (Пример: от наем - 350 лв.).

  • Нямам, Обща сума, Месечна вноска, Към банка, Край (падеж на последната вноска).  Запишете се в БЮЛЕТИНА НИ!